วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 11 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2562

นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้รับคัดเลือกทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 11 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 2562 ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว