วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 3

นายฐิติศักดิ์ ไกลถิ่น ได้รับคัดเลือกทุนพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 3