วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ชนะเลิศเหรียญทอง (อันดับ 1 ระดับชาติ ) ในการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69