วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

25 ก.ค. 2020
1495

นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวนิศากร โนราช
ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ วงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง

นายภัทรพงษ์ สารจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู