วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 ก.ค. 2020
1692

นางณิศวรา จุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธนัฐศุภา อนันต์วรชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะพร อนุ
ครู

นางฐณัฐธกานต์ แก้วจำปา
พนักงานราชการครู

196

นายธนวัฒน์ สุภารัตน์
พนักงานราชการครู

นางสาวปิยรัตน์ ชุ่มเชื้อ
ครูอัตราจ้าง