วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

25 ก.ค. 2020
1448

นางธัญญาเรศ ก้อนแก้ว
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา คำสุภา
ครู ชำนาญการ

นางสาวธัญญารัศมิ์ เพียรชนะ
ครูชำนาญการ

นางสาวปณิตา ทองสาย
ครูผู้ช่วย

นายพิสุทธิ์ ราญรอน
พนักงานราชการ