:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผ่นพับ หน้า 1, หน้า 2  
       
เอกสาร และหนังสือออนไลน์ที่เผยแพร่ออนไลน์  
       
 

หนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
จำนวนหน้า : (312 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด

 
     
 

หนังสือ "การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
จำนวนหน้า : (150 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด

 
     
  หนังสือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
จำนวนหน้า : (28 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "การประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง"
จำนวนหน้า : (32 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
       
  หนังสือ "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
จำนวนหน้า :(54 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "sufficiency economy implications and applications"
จำนวนหน้า : (32 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "เส้นทางสู่ความพอเพียง"
จำนวนหน้า : (82 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
       
  หนังสือ "จากปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ"
จำนวนหน้า : (175 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย"
จำนวนหน้า : (63 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
       
  หนังสือ "ชีวิตพอเพียง"
จำนวนหน้า : (94 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "นานาคำถาม เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง"
จำนวนหน้า : (98 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร"
จำนวนหน้า : (45 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ"
จำนวนหน้า : (123 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
จำนวนหน้า : (46 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
จำนวนหน้า : (40 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
     
  หนังสือ "คิดเป็น ใช้เป็น เป็นสุข"
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
จำนวนหน้า : (28 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370