:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ
  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
  ฐานการเรียนรู้ออนไลน์ เศรษฐกิจพอเพียง ของ Knowledge Power
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองตอกแป้น
  E-Library เศรษฐกิจพอเพียง
  E-Learning เศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370