:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางศิริมาต วนารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสรวีย์ นันต๊ะ
ครูผู้ช่วย
นางมลิวัลย์ พรมวงค์
ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370