:: ::
 
 
  บุคลากรฝ่ายบริหาร
นายพิเศษ ถาแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพิชญ์สินี สิทธิโน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางมลิวัลย์ พรมวงค์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายเรืองเดช ผิวพรรณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370