บุคลากรฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ รู้ธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
นายสังคม ณ น่าน
กลุ่มงานวิชาการ
นางพิชญ์สินี สิทธิโน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายเรืองเดช ผิวพรรณ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
กลุ่มงานอำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370