:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายเรืองเดช ผิวพรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ครู ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370