กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายสังคม ณ น่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเกรียงไกร ธนูชิต
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกนิษฐา ฟองจำ
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370