:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ครู ชำนาญการ
นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพ
ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370