:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชำนาญการ
นางสาวนิศากร โนราช
ครูชำนาญการ
นายไพฑูรย์ วงษ์งาม
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370