:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุจิรา คำสุภา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการ
นางธัญญาเรศ ก้อนแก้ว
ครู
นางสาวธัญญารัศมิ์ เพียรชนะ
ครู
นายพิสุทธิ์ ราญรอน
พนักงานราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370