กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางรัตนาภรณ์ อนันต์วรชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครู ชำนาญการ
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิชญ์สินี สิทธิโน
ครู ชำนาญการ
นางฐณัฐธกานต์ แก้วจำปา
พนักงานราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370