:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ อนันต์วรชัย
ครูชำนาญการ
นางพิชญ์สินี สิทธิโน
ครู ชำนาญการ
นางฐณัฐธกานต์ แก้วจำปา
พนักงานราชการ
นายจักรฤช ธิโปธิ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยะพร อนุ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
นายพชรธรม์ ตันใจ
พนักงานราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370