:: ::
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางณิศวรา จุลฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนาภรณ์ อนันต์วรชัย
ครูชำนาญการ
นางพิชญ์สินี สิทธิโน
ครู ชำนาญการ
นางฐณัฐธกานต์ แก้วจำปา
พนักงานราชการ
นายจักรฤช ธิโปธิ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปิยะพร อนุ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370