:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ผลงานครู /นักเรียน
ชื่อผลงาน : การประชุมสื่อสารออนไลน์... พ.ศ. ผู้จัดทำ : นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์... พ.ศ. ผู้จัดทำ : ครูโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ชื่อผลงาน : คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเรียน... พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำ : นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 05 มี.ค. 2563
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เ... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายสังคม ณ น่าน ครูชำนาญการพิเศษ 13 ธ.ค. 2556
ชื่อผลงาน : ความสำคัญของจิตรกรรมไทย... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธาริน จ้ำดา 27 ต.ค. 2556
 
พบทั้งหมด 1 หน้า   1  

 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370