วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565