วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

รางวัลครูดีวิทยาศาสตร์เด่น

19 ส.ค. 2020
682

นางพิชญ์สินี สิทธิโน ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีวิทยาศาสตร์เด่น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย