:: โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 

 
 
 
 
 
   
 
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาซื้อหนังส... 07 มี.ค. 2560
   
 
ชื่อผลงาน : การประชุมสื่อสารออนไลน์... พ.ศ. ผู้จัดทำ : นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์... พ.ศ. ผู้จัดทำ : ครูโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ชื่อผลงาน : คู่มือ การพัฒนากระบวนการ PLC โรงเร... พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำ : นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผ... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายสังคม ณ น่าน ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อผลงาน : ความสำคัญของจิตรกรรมไทย... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธาริน จ้ำดา
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสว... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นางนางพิชญ์สินี สิทธิโน ตำแหน่งครูชำนาญการ
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม เรื่อง พี่พาน้อ... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายวศิน มูลทา, นางสาวอรฤทัย คำพรรณ์, นางสาวสริตา อุทัง, นางสาวศิริพร ไชยมงคล, นางสาวสุนทรี ปินตาคำ
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 
นายพิเศษ ถาแหล่ง
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 
 

Banner Like
 
         
         
         
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370