หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
   สารสนเทศปี 2556
   สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
   รวมลิงค์เว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ... 10 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลดเอกสารจ้างปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง... 10 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน สาขา คอมพิวเตอร์ แม่บ้าน และยาม... 21 เม.ย. 2561
   
 
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ฟรี 15 ปี - ปีการศึกษา 2560... 07 มี.ค. 2560
   
 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้โครงงานอาชีพ กระบวนการแบบ สังคม โมเ... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายสังคม ณ น่าน ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อผลงาน : ความสำคัญของจิตรกรรมไทย พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธาริน จ้ำดา
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนป่า ... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นางนางพิชญ์สินี สิทธิโน ตำแหน่งครูชำนาญการ
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม เรื่อง พี่พาน้องสืบสานประเพณีท้องถิ่น....ประเพณีสรงน้ำพระธาตุปู่ล้าน... พ.ศ. 2556 ผู้จัดทำ : นายวศิน มูลทา, นางสาวอรฤทัย คำพรรณ์, นางสาวสริตา อุทัง, นางสาวศิริพร ไชยมงคล, นางสาวสุนทรี ปินตาคำ
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเศษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5... พ.ศ. 2555 ผู้จัดทำ : นายสุริยนต์ แสนคำรักษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 
นายสมเกียรติ รู้ธรรม
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 
 
Banner Like
 
         
       
         
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370