:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศเรื่อง งดการจัดจกรรมวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
 
ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  เรื่อง  งดการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓    *************************************************************************************     
ด้วยในปัจจุบันไดเ้กิดสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID ?19) ประกอบกับ ไดมีประกาศ  ข้อสั่งการต่าง ๆ  ของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลการแพร่ระบาด  ของไวรัสโคโรนา (COVID ?19)  ทางโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้ตระหนักและพิจารณาแล้วเห็นควรให้ งดการจัดกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาและกิจกรรมการพบปะของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ในวันที่   ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และปฏิบัติตาม ประกาศข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ควบคุมสถานการณ์ของทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผูู้ปกครอง ศิษยเ์ก่า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะไดเ้ข้าใจตาม  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และโรงเรียนขอขอบพระคุณในความตั้งใจ ความร่วมมือของทุกท่านที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนผ่านกิจกรรมดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ จากทุกท่านในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ดั่งเช่นนี้ในโอกาสต่อไป
     ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 
 << ย้อนกลับ
โดย : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม      วันที่ : 01 เม.ย. 2563     Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mykacth/domains/maiyavit.ac.th/public_html/infor_view.php on line 141 เปิดอ่านจำนวน ครั้ง
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370