:: โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำถวายสัตย์... 27 พฤ.ย. 2556
รายชื่อนักเรียนปี การศึกษา 2556... 14 พฤ.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานตามโรงเร... 11 พฤ.ย. 2556
นำเสนอโรงเรียนสีขาว... 11 พฤ.ย. 2556
คู่มือการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว... 07 พฤ.ย. 2556
คู่มือการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว... 07 พฤ.ย. 2556
ตัวอย่างการจัดทำรายงานวิจัยทางการ... 06 พฤ.ย. 2556
ระเบียบโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม... 05 พฤ.ย. 2556
เกณฑ์คะแนนความดี... 05 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 16-18... 04 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 13-15... 04 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 10 --12... 04 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 7-9... 04 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 4-6... 04 พฤ.ย. 2556
ผู้นำหมู่บ้าน 1-3... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 6/2... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 6/1... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 5/2... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 5/1... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 4/1... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 3/1... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 2/2... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 2/1... 04 พฤ.ย. 2556
กรรมการห้อง 1/1... 04 พฤ.ย. 2556
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2... 01 พฤ.ย. 2556
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์... 28 ต.ค. 2556
รายชื่อนักเรียนมาสาย เดือน ก.ย.... 28 ต.ค. 2556
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์... 27 ต.ค. 2556
ยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปํยหายาเ... 27 ต.ค. 2556
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 2556... 26 ต.ค. 2556
คำสั่งเวรเดือนตุลาคม 56... 29 ก.ย. 2556
คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว... 18 ก.ย. 2556
 
พบทั้งหมด 2 หน้า   1   2  

 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370