:: โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาซื้อหนังส... 07 มี.ค. 2560
logo โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม... 05 ต.ค. 2558
กรอบการจัดทำวิธีการทำงาน Best Practice... 05 ต.ค. 2558
โครงการ_ผู้รับผิดชอบ_กิจกรรม งบปี 59... 03 ต.ค. 2558
ตัวอย่างผังมโนทัศน์แผนบูรณาการ โรง... 21 ส.ค. 2558
การรับนักเรียน... 21 ก.ค. 2558
การขอย้ายเข้าเรียน... 21 ก.ค. 2558
การขอลาออก 21 ก.ค. 2558
การขอเทียบโอนผลการเรียน... 21 ก.ค. 2558
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา... 21 ก.ค. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่... 21 ก.ค. 2558
แบบคำร้องขอใช้อาคารสถานที่... 21 ก.ค. 2558
คำร้องขอย้าย... 21 ก.ค. 2558
แบบคำร้องขอหลักฐาน-ปพ... 21 ก.ค. 2558
ใบสมัคร-ใบมอบตัว... 21 ก.ค. 2558
แบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียน ... 15 ก.ค. 2558
รูปฝ่ายงานกิจการนักเรียน... 10 ก.ค. 2558
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามมารตรฐาน... 09 ก.ค. 2558
นักเรียนที่มาสาย ประจำเดือน มิถุนา... 07 ก.ค. 2558
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรา... 09 มิ.ย. 2558
คู่มือระบบดูแล... 25 พฤ.ค. 2558
แผนบูรณาการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม58... 22 พฤ.ค. 2558
หลักสูตร์ปรับใหม่... 07 ต.ค. 2557
แบประเมิน ระบบดูแล... 15 ก.ค. 2557
กฎระเบียบของโรงเรียน... 03 ก.ค. 2557
โปรแกรมสรุป SDQ... 19 มิ.ย. 2557
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน ... 11 มิ.ย. 2557
กรอกข้อมูล ส่ง สพฐ... 09 มิ.ย. 2557
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคลังข้อสอบ... 09 มิ.ย. 2557
ครูรับผิดชอบงานยาเสพติด ... 28 พฤ.ค. 2557
เกียรติบัตร ผ้าป่า... 16 พฤ.ค. 2557
เขตพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม Big Cleaning Day... 12 พฤ.ค. 2557
เพลงมาร์ชโรงเรียน... 19 เม.ย. 2557
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(แบ่งตา... 28 มี.ค. 2557
เบอร์โทรบุคลากรครู... 27 มี.ค. 2557
เวรแก้ไขล่าสุด (ปิดเทอม)... 27 มี.ค. 2557
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา2557... 27 มี.ค. 2557
ตารางคะแนนความดี... 27 มี.ค. 2557
ตารางคะแนนพฤติกรรม... 27 มี.ค. 2557
ปกเวร 28 ก.พ. 2557
คำสั่งเวรเดือน มีนาคม... 28 ก.พ. 2557
โครงการสาระศิลปะ... 11 ก.พ. 2557
 
พบทั้งหมด 2 หน้า   1   2  

 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370