:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
 
 พญาเกมส์ ๕๘
 
 

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ ๔ สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสนุกสนาน พร้อมสามารถส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง อย่างสร้างสรรค์ด้วยการเล่น และฝึกซ้อมกีฬาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งหลาย รวมไปถึงเกิดความรักความสามัคคี ระหว่างโรงเรียน ในท้องถิ่นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก่อให้เกิดพลัง ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการศึกษาของชาติและพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ


ภาพ/ข่าว : ครูธนัชญา ศุภศิริภิญโญ 
และนายวรวิชญ์ ชัยดี

 
 
 
 << ย้อนกลับ
โดย : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม      วันที่ : 24 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370