:: ::

 

 
     หน้าหลัก
     ภาพกิจกรรม
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ผลงานครู / นักเรียน
     กระดานสนทนา
 
 
      ประวัติโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
      ปรัชญา/เป้าหมายสถานศึกษา
      โครงสร้างการบริหารงาน
      สถานที่ตั้ง
      ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
      สารสนเทศปี 2556
      สารสนเทศปี 2557
 
 
  แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เอกสารเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้สวนป่า
  แหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือน
  การเลี้ยงไส้เดือน
 
 
      บุคลากรฝ่ายบริหาร
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 1 มกราคม 2556
 
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ประชุมภาคีเครือข่าย...
    เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้มีการประชุมประจำปีร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาเพื่อหารือและชี้แจงการจัดระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน...
   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [15 ม.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2018...
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยทางโรงเรียน
ได้ให้นักเรียนจัดการแสดงต่างและการแลกของขวัญเพื่อปลูกความสามัคคีให้แก่นักเรียน
...
   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [04 ม.ค. 2561]   อ่านต่อ >>
 
รับการประเมินฯ กิจกรรม Y Green School...
 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม รับการประเมิน "โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมกิจกรรม Y Green School มูลนิธิเพื่อพัฒนาสตรีภาคเหน...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก...
 

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ที่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกค...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่งใจสู่อา...
 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซีย...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
พญาเกมส์ ๕๘...
 

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘...
 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติค...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
อบรมทักษะอาชีพ "การเพาะเห็ดนางฟ้า&q...
 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมทักษะด้านอาชีพ "การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า" ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤศิกายน ๒๕๕๘ สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรม ADP ขุนตาล

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘...
 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา (ลอยกระทง) กิ...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
พิธีวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๘...
 

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการสมเกียรติ รู้ธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๘ ใันวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระม...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
ร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘"...
 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมเกียรติ รู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งนำโดยสำนักงานเขตพื้น...

   
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  [24 ก.พ. 2560]   อ่านต่อ >>
 
 
พบทั้งหมด 1 หน้า   1  

 
 
 
 
     
Untitled Document
 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
190 หมู่ 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053672370